Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Σχετικά με τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών που παραμένουν απλήρωτοι

Κώστας Χρυσόγονος
Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Βρυξέλλες - 14/01/2015

Θέμα: Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών που παραμένουν απλήρωτοι
Ερώτηση για τη διαθεσιμότητα δημόσιων υπαλλήλων χωρίς καταβολή μισθού απηύθυνε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταγγέλλοντας ότι η αυθαίρετη διακοπή της μισθοδοσίας τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.
Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:
Το διεθνές δίκαιο προβλέπει πως σε περίπτωση προσωρινής διαθεσιμότητας ενός εργαζομένου, χωρίς να έχει λυθεί η εργασιακή σχέση, πρέπει να του καταβάλλεται περιοδικά αμοιβή (άρθρο 15 της υπ’ αριθ. 168 Σύμβασης (1988) της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την Προώθηση της Απασχόλησης και την Προστασία από την Ανεργία).
Εν τούτοις, η ελληνική κυβέρνηση, κατ’ επιταγή της τρόικα, η οποία απαρτίζεται κατά τα 2/3 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχει θέσει σε διαθεσιμότητα χιλιάδες υπαλλήλους, ενώ σε κάποιους εξ αυτών έχει αυθαίρετα διακόψει την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής. Συγκεκριμένα, εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε κατάσταση ομηρίας, αφού εδώ και μήνες προσπαθούν να λάβουν το μισθό που ορίζει ο νόμος για όσους βρίσκονται σε διαθεσιμότητα (75% των αντίστοιχων αποδοχών), δίχως όμως να έχει γίνει οποιαδήποτε σχετική καταβολή.[1]
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η θέση σε διαθεσιμότητα υπαλλήλων χωρίς καταβολή –έστω και μειωμένου- μισθού;
2. Υπό ποιες προϋποθέσεις η επ’ αόριστο θέση σε διαθεσιμότητα χωρίς την καταβολή περιοδικής αμοιβής ισοδυναμεί με αδικαιολόγητη απόλυση, η οποία, όπως είναι γνωστό, απαγορεύεται από το άρθρο 30 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων;

Copyright © 2015 MEP - Member of the European Parliament, All rights reserved.
Our mailing address is:
MEP - Member of the European Parliament
Rue Wiertz 60
Tel +32 228 47405 Fax +32 228 49405
Brussels 1047
Belgium

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου