22 Ιουλίου 2013: Ξεκινά το 8μηνο της διαθεσιμότητας για 2.500 εκπαιδευτικούς και περίπου ισάριθμους σχολικούς φύλακες. Παράλληλα καταργούνται τρεις σημαντικοί τομείς με πολλές και σημαντικές ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Γύρω στους 23.000 μαθητές χάνουν τον εκπαιδευτικό και τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Εκατοντάδες εργαστήρια τίθενται σε αχρηστία. Οι πιο μαζικοί τομείς και ειδικότητες παραδίνονται βορά στον ιδιωτικό τομέα. Το δημόσιο σχολείο δέχεται ένα πολλαπλό τρομοκρατικό κτύπημα. Την ευθύνη για το κτύπημα αυτό αναλαμβάνουν η κυβέρνηση, η τρόικα και οι 153 κυβερνητικοί βουλευτές που ψήφισαν το ν.4172/13.
23 Μαρτίου 2014: Η κυβέρνηση προχωρά στις πρώτες απολύσεις μόνιμων δημόσιων υπαλλήλων μετά από 100 χρόνια.