Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

Στροφή προς τα τεχνικά λύκεια

Κυριακάτικη ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 23/10/11
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ Α' ΚΑΙ Β' ΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΦΕΤΟΣ
Εντυπωσιακή στροφή προς την «παραμελημένη» Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση παρατηρείται τον τελευταίο χρόνο.
Η οικονομική κρίση, εκτός από τις άλλες επιπτώσεις, στρέφει τώρα πολλούς νέους σε σπουδές μικρότερου κόστους και μεγαλύτερης απόδοσης.
Εκατοντάδες απόφοιτοι λυκείου που στην πλειονότητά τους απέτυχαν να εισαχθούν στο πανεπιστήμιο, επιλέγουν να επιστρέψουν στα θρανία των τεχνικών λυκείων και να σπουδάσουν κάποια ειδικότητα που θα τους προσφέρει ευκολότερα και γρηγορότερα πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Το ποσοστό των αποφοίτων λυκείου που εγγράφονται στη δευτέρα τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου δεν έχει ακόμη καταγραφεί με ακρίβεια, αλλά σύμφωνα με υπολογισμούς εκπαιδευτικών και υπουργείου Παιδείας κυμαίνεται μεταξύ 25-30%, ενώ καταγράφεται αύξηση 10% στις εγγραφές της α' τάξης Τεχνικού Λυκείου.
Οι ειδικότητες που επιλέγονται είναι κυρίως: ηλεκτρολογία, μηχανολογία, τεχνικοί φυσικού αερίου, παραϊατρικά επαγγέλματα και αισθητική. Τα τελευταία χρόνια πάντως στην Ελλάδα, η Τεχνική Εκπαίδευση, παρά τις διεθνείς τάσεις, είχε αρχίσει να συρρικνώνεται, λόγω των αλλεπάλληλων αλλαγών, με αποτέλεσμα το 75% των παιδιών να επιλέγει το Γενικό Λύκειο και μόλις το 25% την Τεχνική Εκπαίδευση. Μια αναλογία που είναι ακριβώς αντίθετη στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπου υπάρχει και μικρότερο ποσοστό ανεργίας στους απόφοιτους τεχνικών ειδικοτήτων.
Από την επόμενη σχολική χρονιά όμως, θα εφαρμοστούν νέα μέτρα για να προσελκύσουν μαθητές στο επαγγελματικό σχολείο ως σχολείο πρώτης επιλογής.

Σήμερα πλέον ο μηχανικός ή ο ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων παραχώρησε τη θέση του σε τεχνίτη ο οποίος αποτελεί ένα «μείγμα» μηχανικού και ηλεκτρονικού - κάτι αυτονόητο, εφόσον ασχολείται πλέον με αυτοκίνητα που είναι γεμάτα από «τσιπάκια». Επίσης, το επάγγελμα του υδραυλικού καλοριφέρ υποκαθίσταται σταδιακά από έναν τεχνικό που θα είναι ικανός να εγκαθιστά και να συντηρεί σύνθετες εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης κτιρίων οι οποίες μπορεί να συνδυάζουν ηλιοσυλλέκτες με αντλίες θερμότητας, καυστήρες ή ακόμη και φωτοβολταϊκά.
Υπάρχει λοιπόν μια σωρεία τέτοιου είδους επαγγελμάτων που, εμπλουτισμένα και διαφοροποιημένα -χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία και τις πολύπλοκες τεχνικές-, είναι ασύγκριτα πιο απαιτητικά, πιο ενδιαφέροντα και συγχρόνως πιο ελκυστικά απ' ό,τι πολλά «παραδοσιακά» επαγγέλματα.
 
Από τα σημαντικότερα στοιχεία του νέου Τεχνικού Λυκείου είναι η προσθήκη τέταρτου έτους που οδηγεί σε σπουδές στα ΤΕΙ, ακόμη και χωρίς εξετάσεις, και όπως λέει στην «Κ.Ε.» η υφυπουργός Παιδείας Ε. Χριστοφιλοπούλου, «δίδει τη δυνατότητα περαιτέρω εξειδίκευσης άρα και αύξησης των πιθανοτήτων επαγγελματικής αποκατάστασης - καθώς συνεπάγεται πραγματική επαγγελματική επάρκεια. Επίσης, υπό προϋποθέσεις που θα τεθούν από τα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), δημιουργούνται γέφυρες σύνδεσης και προσβασιμότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, η δυνατότητα πιστοποίησης που παρέχεται, αποτελεί ουσιαστικά και την τυπική επικύρωση της αποκτηθείσας επαγγελματικής επάρκειας.
»Στο σχεδιασμό του Νέου Τεχνολογικού Λυκείου», συνεχίζει η υφυπουργός, «προβλέπεται η απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους με γνώμονα την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία αλλά και τη συμβατότητα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Πρόκειται για ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για όσους επιλέγουν την τεχνολογική εκπαίδευση, καθώς οι απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου δεν διαθέτουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Επίσης, οι μαθητές του Τεχνολογικού Λυκείου έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε μαθήματα υποστήριξης, πιο συγκεκριμένα στη Νεοελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά. Η διδασκαλία των υποστηρικτικών μαθημάτων είναι ήδη από φέτος πραγματικότητα (για τους μαθητές α' λυκείου των ΕΠΑΛ), τα δε μαθήματα είναι υποχρεωτικά για μαθητές με διαπιστωμένα μαθησιακά ελλείμματα και έχουν ως στόχο τον περιορισμό ή -ιδανικά- την εξάλειψη των ελλειμμάτων».
Στόχος του υπουργείου είναι η αναμόρφωση και η αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την μετατροπή της, όπως τονίζει η κ. Χριστοφιλοπούλου, σε μια ελκυστική επιλογή.
«Η χώρα έχει ανάγκη από καταρτισμένους τεχνικούς, με γνώσεις γενικής παιδείας, δεξιότητες, ικανότητες, με κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα και με εμπειρία που αποκτάται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Το Νέο Τεχνολογικό Λύκειο αποτελεί στρατηγικό σχεδιασμό και επένδυση στην παραγωγική και αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας», υπογραμμίζει.
Ο γενικός γραμματέας της ΟΛΜΕ, Θ. Κοτσιφάκης, επισημαίνει μεν την αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την Τεχνική Εκπαίδευση, επικρίνει όμως την πολιτική του υπουργείου Παιδείας αλλά και την έλλειψη κονδυλίων.
«Την επόμενη χρονιά θα έχουμε δραματικές επιπτώσεις στην τεχνική εκπαίδευση με τις δεκάδες καταργήσεις σχολείων (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ) που ετοιμάζει η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, αλλά και με τις αντιεκπαιδευτικές αλλαγές», τονίζει.
Επικρίνει το υπουργείο ότι ξανα-εξαγγέλλει την «αναβάθμιση» της ΤΕΕ, ενώ η εγκατάλειψή της είναι πλέον ολοφάνερη. Εκτιμά ότι η δημιουργία «ενός λυκείου για την ΤΕΕ» υπονομεύεται από τη δυνατότητα δημιουργίας, πρώτη φορά, Τεχνολογικού Λυκείου και από άλλα υπουργεία ή ΝΠΔΔ.
«Το Τεχνολογικό Λύκειο ουσιαστικά παραδίνεται στις ανάγκες της αγοράς και των επιχειρήσεων. Τα πτυχία και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ουσιαστικά υποβαθμίζονται αφού εντάσσονται στο "παζλ" του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECVET), μέσα από το οποίο θα μπορεί να αποκτά κανείς επαγγελματικά δικαιώματα, πιστοποιώντας δεξιότητες που αποκτά έξω από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα», υπογραμμίζει.
Ο ίδιος επισημαίνει την έλλειψη ουσιαστικής επιμόρφωσης, ενώ θεωρεί απαράδεκτη παιδαγωγικά τη θεσμοθέτηση της μαθητείας, «η οποία στην πράξη θα προσφέρει φτηνό εργατικό δυναμικό στους εργοδότες».

1 σχόλιο:

 1. Πράγματι η τεχνική εκπαίδευση παρουσιάζει μια σημαντική αύξηση ειδικά τη φετινή χρονιά όπου έχει μεγάλη αύξηση μαθητικού δυναμικού και στην Α΄τάξη και στη Β΄τάξη στους τομείς.
  Η τεχνική εκπαίδευση όμως συνεχίζει να βάλλεται εκ των έσω! Με "προσωπικές" ερμηνείες της νομοθεσίας που τη διέπει από το 1985, νεόκοποι αλλά και παλαιοί "εργαστηριακοί διευθυντές" διαχωρίζουν τα μικτά μαθήματα και αναθέτουν σε άλλους τη θεωρία και σε άλλους το εργαστήριο αδιαφορώντας για την παιδαγωγική οδηγία μόνο και μόνο για να δείξουν ότι "κάνουν έργο" διαλύοντας τα ΣΕΚ και εμποδίζοντας συναδέλφους των ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων να συμμετέχουν. Αποτέλεσμα όλων των άσκοπων αλλά και αντιπαιδαγωγικών αυτών ενεργειών είναι να μην γίνεται η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, να αναστατώνεται το πρόγραμμα και να υπάρχει μια συνεχής σύγχυση. Συνάδελφοι μένουν χωρίς ωράριο ή άλλοι εξαναγκάζονται να υπακούσουν, άλλοι (αν είναι δυνατόν!) παραιτούνται από θέσεις υπευθύνων εργαστηρίων και τομέων γιατί τους απαγόρευσαν να κάνουν τη θεωρία μικτού μαθήματος και το καλύτερο? ορίζουν στις θέσεις τους συναδέλφους με δεύτερη ανάθεση που δεν γνωρίζουν ούτε πως είναι μέσα τα εργαστήρια αυτά.
  Δεν φταίνε λοιπόν μόνο οι εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές για το χάλι της Τεχνικής Εκπαίδευσης αλλά οι διευθύνοντες αυτήν !
  Ελευθερία Πολιτάκη
  υπεύθυνη θεμάτων παιδείας ΠΕΤΙΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή