Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ


ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ
του Θέμη Κοτσιφάκη,
μέλους του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ
Το Υπουργείο Παιδείας δεν απαντά στην ουσία της καταγγελίας μας για τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, ότι δηλ. θα πρέπει να γίνει αναπροσανατολισμός των κονδυλίων και να περιοριστούν στο ελάχιστο τα κονδύλια για τη δημοσιότητα και να δοθούν για τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων.
            Είναι αναγκαίο σήμερα να ξοδευτούν τόσα χρήματα για ενέργειες (π.χ. βάσεις δεδομένων για αποτύπωση της κατάστασης στην ΤΕΕ) που ήδη υπάρχουν ή θα μπορούσαν να γίνουν από τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους; (για παράδειγμα η καταγραφή των τίτλων σπουδών ή οι συγχωνεύσεις φορέων του Υπουργείου).
Αλλά ακόμα και αν δεχτούμε ότι χρειάζονται να γίνουν αυτές οι δράσεις, γιατί τέτοια σπατάλη χρημάτων;
Γιατί δεν απαντά το Υπουργείο ποια είναι η αμοιβή ενός εξωτερικού συμβούλου; (που συνήθως είναι και άσχετος με το χώρο της εκπαίδευσης)
Την ώρα που ο χώρος της εκπαίδευσης υφίσταται τα αποτελέσματα μιας πρωτοφανούς λιτότητας και περικοπών στα στοιχειώδη, την ώρα που οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με συμβάσεις του προγράμματος ΕΣΠΑ είναι απλήρωτοι, την ώρα που το υπουργείο χρωστά στους εκπαιδευτικούς 10 εκ. ευρώ από δεδουλευμένα προηγούμενων ετών, δεν είναι πρόκληση και σκάνδαλο να  σπαταλούνται χρήματα σε άχρηστες δράσεις, συμβούλους, ταξίδια, ημερίδες χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, ιδιωτικές εταιρίες κ.λπ.;
Είναι προκλητικό την ώρα που η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αποφάσισε για την «αντιπαιδαγωγικότητα» των Αθλητικών τμημάτων και τα κλείνει, την ώρα που προωθείται η συγχώνευση κατάργηση σχολικών μονάδων, την ώρα που καταργείται η πρόσθετη διδακτική στήριξη και η ενισχυτική διδασκαλία, την ίδια ώρα να γίνεται «πάρτυ» με τα χρήματα του ΕΣΠΑ.
Όσο για τον ισχυρισμό που διατυπώνεται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου (9/12/10) ότι μόνο κατά ένα μέρος το κονδύλι των 43 εκ. ευρώ αφορά τη δημοσιότητα, γιατί δεν αναφέρει  πόσο είναι αυτό το «ένα μέρος»; Η  εξήγηση είναι στους πίνακες του ΕΣΠΑ: στον κωδικό 13.2 «Δημοσιότητα και πληροφόρηση» αναφέρονται   32,9 εκ. ευρώ δηλ. τα 2/3 του κονδυλίου.
Επίσης το Υπουργείο Παιδείας αποφεύγει να αναφέρει ότι κονδύλια για δημοσιότητα προβλέπονται στους προϋπολογισμούς όλων των επιμέρους υποπρογραμμάτων και δράσεων του ΕΣΠΑ (αγνώστου αυτή τη στιγμή ύψους), άρα τα κονδύλια είναι τελικά πολύ περισσότερα από τα παραπάνω.
Εμείς επιμένουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλουν να αναπροσαρμόσουν όλο το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την παιδεία. Όλα τα λεφτά να διατεθούν στις πραγματικές ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης. Ούτε ένα ευρώ σε συμβούλους και παρα-συμβούλους.  Ούτε ένα ευρώ σε διαφήμιση. Η καλύτερη «διαφήμιση» είναι η επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που ταλανίζουν την εκπαίδευση, η αναβάθμιση και στήριξη των εκπαιδευτικών και η πραγματική μέριμνα και φροντίδα για όλα τα παιδιά του λαού.
9/12/10

 

ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Δελτίο Τύπου                                             09/12/2010

Αναφορικά με σημερινά δημοσιεύματα του Τύπου για τη διαχείριση του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  διευκρινίζουμε:
Η διαχείριση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 γίνεται με συγκεκριμένους κανόνες, οι οποίοι προβλέπονται με σαφήνεια στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Δ΄ προγραμματική περίοδο.
Συγκεκριμένα:
1. Τα 43 εκ. ευρώ δεν αφορούν δημοσιότητα. Αφορούν στην υποχρεωτική προβλεπόμενη Τεχνική Υποστήριξη του Προγράμματος, όπως συμφωνήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα το 2007. Σημειώνεται ότι ο  προϋπολογισμός για την Τεχνική Υποστήριξη ανέρχεται στο 2% επί του συνόλου του Επιχειρησιακού Προγράμματος, δηλαδή σε 2.058.000.000 ευρώ.

2. Η Τεχνική Υποστήριξη αφορά κατά ένα μέρος δημοσιότητα και κατά τα λοιπά :
α) Συμβουλευτική Υποστήριξη και μελέτες σε εξειδικευμένα θέματα
β) Τεχνική υποστήριξη σε ειδικές περιπτώσεις
γ) Εκπαίδευση Δικαιούχων
δ) Επιμόρφωση στελεχών
ε) Επιμορφωτικές εκδηλώσεις
στ) Ενημερωτικό υλικό
ζ) Δημοσιότητα

3.   Η δημοσιότητα είναι υποχρεωτική και αναγκαία (βάσει ευρωπαϊκών κανονισμών), διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει χρήματα για έργα και θέλει οι πολίτες να ενημερώνονται για ό,τι πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότησή της. 
4.    Ειδικά για τη δημοσιότητα διατίθενται κονδύλια για επικοινωνιακή στρατηγική, υλοποίηση δράσεων, αναγκαίες εκδηλώσεις, συναντήσεις και παραγωγή ενημερωτικού υλικού.
5.  Τα στοιχεία που αναφέρονται στα δημοσιεύματα προκύπτουν από προγραμματικούς πίνακες της Διαχειριστικής Αρχής, οι οποίοι συντάχθηκαν το 2007 και εγκρίθηκαν από την Ε.Ε.
6.       Για τα συγκεκριμένα έργα συμβούλων και μελετών που αναφέρονται τονίζεται ότι:
Το ανώτατο όριο αμοιβής σε κάθε έργο συμβούλων ή μελετών ορίζεται  με βάση την εμπειρία παρόμοιων αναθέσεων κατά τα τελευταία 4 έτη και σύμφωνα με την κρατούσα στην αγορά τιμή ανά ανθρωπομήνα, όπως έχει υποδειχθεί από το θεσμικό όργανο εκπροσώπησης των επιχειρήσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (ΣΕΣΜΑ).  Η τελική αμοιβή του Συμβούλου είναι το άθροισμα των επιμέρους τιμών χρέωσης των ατόμων που συμμετέχουν στο έργο, δηλαδή το άθροισμα των επιμέρους γινομένων των ανθρωπομηνών εργασίας επί τη μηνιαία τιμή χρέωσης ανά κατηγορία (επίπεδο) συμβούλου που συμμετέχει στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Το σκοπούμενο αποτέλεσμα είναι η λήψη μίας ποιοτικής υπηρεσίας υπό τους ευνοϊκότερους -για το ελληνικό Δημόσιο- οικονομικούς όρους στη συσχέτιση ποιότητας υπηρεσίας/αμοιβής. Στις σχετικές προκηρύξεις η ανώτατη δυνατή αμοιβή που ορίζεται αποτελεί το μέγιστο δυνατό διατιθέμενο ποσό και όχι την τελική αμοιβή, η οποία καθορίζεται βάσει της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου.
7.       Για το έργο του Συμβούλου Αξιολόγησης σημειώνεται ότι βάσει ευρωπαϊκών κανονισμών τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη να παρέχουν του πόρους που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των αξιολογήσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Οι αξιολογήσεις χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό για τεχνική βοήθεια.

Από  το Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου