Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

ΣΦΟΓΓΟΚΩΛΛΑΡΙΟΙ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

«ΣΦΟΓΓOΚΩΛΛΑΡΙΟΙ»*  ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ: Τέσσερις από τις ωραίες και εύηχες λέξεις που χρησιμοποιεί η κυρία Διαμαντοπούλου τονίζοντάς τις με ιδιαίτερη έμφαση.
Όμως η φροντίδα με την οποία η εξουσία (η εκάστοτε) περιβάλλει τα κομματικά στελέχη που την έχουν υπηρετήσει διαχρονικά και δικομματικά δεν είναι απούσα και αυτή τη φορά.
Η κυβέρνηση υλοποιώντας το νέο νόμο  3879/2010 για τη διά βίου μάθηση  (παράγραφος 14 του άρθρου 26) έχρισε - όπως ο αυτοκράτορας έχριζε τους παρατρεχάμενούς του - σχολικούς συμβούλους εκείνους που έχουν διοριστεί σε θέσεις Γενικών ή Ειδικών Γραµµατέων και Περιφερειακών ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, καθώς και Προέδρων ή ∆ιευθυνόντων Συµβούλων φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο» και μάλιστα με αυξημένο ρόλο, μιας και θα «υπηρετούν ως στελέχη παιδαγωγικής καθοδήγησης». Και το τελευταίο δωράκι είναι πως διορίζονται «σε περιοχές που επιθυµούν». (Τα εισαγωγικά είναι από τη διάταξη του νόμου).
Τώρα αντιλαμβάνεται κανείς το ρόλο που η κυβέρνηση και η κυρία Διαμαντοπούλου δίνουν στη διά βίου μάθηση. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί έλαβαν φαίνεται τις ανάλογες πιστωτικές μονάδες (ή «credits» στα «ελληνικά» που καταλαβαίνει καλύτερα η Υπουργός Παιδείας) και μετεξελίσσονται σε παιδαγωγικούς καθοδηγητές, αλλά και πειθήνιους αξιολογητές!!
 Αυτά είναι δείγματα της «καλής» αξιολόγησης που πρεσβεύει η Υπουργός Παιδείας.
Εύγε… Άλλωστε, αυτοί που υλοποιούν πιστά την αντιεκπαιδευτική πολιτική που ασκούν διαχρονικά οι κυβερνήσεις πρέπει να επιβραβεύονται….
Κοτσιφάκης Θέμης
Μέλος ΔΣ ΟΛΜΕ

* ο σφογγοκωλάριος του βυζαντινού αυτοκράτορα ήταν ένα ερμητικά κλειστό επάγγελμα της εποχής, αλλά ταυτοχρόνως αποτελούσε και ένα υψηλό αξίωμα που έχαιρε μεγάλης εκτιμήσεως και κοινωνικής αναγνώρισης….

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου